AZHT.net

AZHT.net (http://www.azht.net/forum/index.php)
-   AZHT Lounge (http://www.azht.net/forum/forumdisplay.php?f=9)
-   -   Boners (http://www.azht.net/forum/showthread.php?t=204225)

Rufus 05-14-2018 02:48 PM

Boners
 
It's dead. Never coming back. Relic of my past.

How is it financially viable to even keep this site alive?

:lama:

CAPTAIN CAAAAAAAVEMAN 05-14-2018 04:58 PM

The owner is a balla :blunt:

stin1 05-14-2018 09:06 PM

Hopefully one day the beloved bookface will cease and forums will return.

cbaracing 05-15-2018 08:40 AM

Quote:

Originally Posted by stin1 (Post 3274914)
Hopefully one day the beloved bookface will cease and forums will return.

this ^ :080:

IS-Frank 05-15-2018 01:36 PM

I to my self still check and lurk from time to time kinda sad lol

cbaracing 05-16-2018 08:26 AM

sheep balls

Broskiballa 05-17-2018 05:14 PM

Quote:

Originally Posted by CAPTAIN CAAAAAAAVEMAN (Post 3274913)
The owner is a balla :blunt:

Someone said..

skar1.0 06-20-2018 02:25 PM

:thumbsup:

juan3023 06-21-2018 12:38 PM

:sm:

usdm420 06-22-2018 08:31 AM

We should do an OG meet sometime soon. How about reviving the drive up to Sedona?

loven_bb 06-22-2018 10:05 PM

👌 hi

trantony34 06-23-2018 01:03 AM

chúc bạn bán h*ng tốt nhé ...

Honda4Life. 06-23-2018 09:24 PM

I check back just to see what the spammers are up to yet. ^^^^

CAPTAIN CAAAAAAAVEMAN 06-23-2018 10:30 PM

Been going to the pavs almost every week, the kids want to which is fun
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...61da77ca44.jpg

stin1 06-26-2018 10:56 AM

Quote:

Originally Posted by Honda4Life. (Post 3275130)
I check back just to see what the spammers are up to yet. ^^^^

I have six private messages from the spambot and I deleted four last week.

CAPTAIN CAAAAAAAVEMAN 06-26-2018 11:20 AM

Quote:

Originally Posted by stin1 (Post 3275168)
I have six private messages from the spambot and I deleted four last week.

You're not alone

stin1 06-28-2018 07:14 AM

Quote:

Originally Posted by CAPTAIN CAAAAAAAVEMAN (Post 3275170)
You're not alone

Two more today. Lol

CAPTAIN CAAAAAAAVEMAN 06-28-2018 01:03 PM

Only got 1 :-(

stin1 06-28-2018 02:03 PM

Lady boy pics ?

CAPTAIN CAAAAAAAVEMAN 06-28-2018 08:00 PM

I stopped opening them

stin1 06-29-2018 07:08 AM

I have not opened them either. I have two in my inbox now . Lol

Crazy88 06-29-2018 06:08 PM

Face Fuckbook


I like anonymity.

king06 07-02-2018 03:43 PM

I still believe

cbaracing 07-03-2018 09:41 AM

i love how the spam has gone from porn to trying to hawk folding beds :rflmao:

stin1 07-03-2018 10:22 AM

Quote:

Originally Posted by cbaracing (Post 3275202)
i love how the spam has gone from porn to trying to hawk folding beds :rflmao:

I got a good deal. Azht discount.

vuhoamarket79 07-03-2018 09:23 PM

Cho em đăng ké em cần sang quán n*y: Do quán không có người quản lý nên cần sang lại quán cafe năm ngay khu nhiều cty văn phòng trường học,
Ngang quán 4,5m d*i chưa xác định

Hiện tại quán có l*m truyền thông khá rộng v* ký hợp đồng với foody để bán h*ng, khách chủ yếu mang đi v* đặt h*ng qua app
lượng order rất khủng

Giá sang bao gồm tất cả những thứ trong quán trừ nguyên liệu ( một số thứ còn bảo h*nh) giá sang 200tr bao gồm hai tháng tiền cọc 32tr giấy tờ đăng ký đầy đủ( giấy phép đăng ký cty TNHH)

Địa chỉ: 27bis mai thi lựu q1
Liên hệ 093bốn-ch*nh34291(huyền)

stin1 07-04-2018 09:36 AM

The plot thickens!


All times are GMT -7. The time now is 09:15 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
AZHT.net 2004-2021